STICHTING JACOBAHOF

NETWERK

De Haeghe Groep is verantwoordelijk voor het dagelijks functioneel beheer van de Jacobahof

De Stichting Jacobahof wordt bij de plannen en projecten gesteund door Gemeente Den Haag, Stadsdeel Centrum

Met het Johan de Witt College wordt gewerkt aan het realiseren van leerwerkplekken op de Jacobahof

Met de HABO wordt gewerkt aan technisch onderhoud en verbetering van het terrein

LUSTHOFxl gebruikt samen met buurtbewoners de kas en aansluitende strook grond voor leuke groen activiteiten

We maken gebruik van het Initiatievenbudget Duurzaamheid voor verbetering van de ecologische en duurzame voorzieningen op de Jacobahof

Fonds 1818 helpt mee om het Jacoba Festival 2014 mogelijk te maken

Dankzij Fonds 1818 komt er een minibieb op de Jacobahof

Informatiepunt van City Mondial/wijkcommunicatie voor bewoners, bedrijven en bezoekers in de Schilderswijk

Wijknieuws uit het Transvaalkwartier en de Schilderswijk in Den Haag

Nieuws uit de Jacobastraat en omgeving