STICHTING JACOBAHOF

VISIE

Het bestuur van Stichting Jacobahof overlegt met verschillende partijen die betrokken zijn bij de Jacobahof en de speeltuin Schapenlaan. En we houden toezicht op het beheer van de Jacobahof en de speeltuin Schapenlaan.

Samen met de gemeente willen wij de buurt betrekken tot het ontwikkelen van een milieu bewuste samenleving, waarin sport, cultuur, dieren welzijn en een gezonde levenshouding centraal staan.

Daarnaast willen wij bedrijven betrekken bij de Jacobahof en de speeltuin, een stuk “sociale return” in de samenleving door sponsoring van diverse projecten.