STICHTING JACOBAHOF menu

SPEELTUIN SCHAPENLAAN

De speeltuin aan de Schapenlaan werd jarenlang beheerd door Andy Ploeg – ‘meester Andy’ zoals veel buurtkinderen hem noemden. Zijn speeltuin was zijn leven. Na zijn wilde jaren kraakte hij in 1995 in de Schilderswijk het braakliggende terrein tussen de Schapenlaan en de Zoutkeetsingel. Hij kreeg te horen: “Dit is een speeltuin. Kijk maar wat je er mee kan. Bouw het maar op.”

Dat werd niet tegen dovemansoren gezegd. Vallend en opstaand bouwde hij de speeltuin op en droeg de buurt op zijn schouders. De spelende kinderen zag hij volwassen worden, ging met ze kanoën, kende de kinderen en hun ouders en bleef als een van de weinige met hun in gesprek. Als geen ander wist hij wat er in dit deel van de Schilderswijk speelde.

In 2007 werd de speeltuin na een flinke opknapbeurt heropend door toenmalig wethouder Bert van Alphen. Verschillende keren kwam de buurt in actie om meester Andy als beheerder te behouden, want steeds kwam zijn positie weer in het gedrang. In 2012 werd er zelfs ingesproken in de gemeenteraad, waarna een motie werd aangenomen om Andy zijn functie te laten behouden.

De speeltuin was niet alleen een ontmoetingsplek voor de kinderen en hun ouders, Andy werkte ook verschillende keren mee aan speciale festiviteiten op zijn speeltuin, waaronder het Jacoba muziekfestival. Samen met de Stichting Jacobahof werd er gekeken hoe de activiteiten op de speeltuin meer konden worden verbonden met de Jacobahof.

Speeltuin Schapenlaan 30 juni 2007 (foto: Roel Wijnants)

Jacoba Festival 2016 – dans en zang op de speeltuin

Op 15 november 2016 krijgen familie, vrienden en buurtbewoners het verschrikkelijke bericht dat Andy onverwacht plotseling was overleden. Andy is onvervangbaar en de speeltuin gaat verder zonder bezield beheer.

Een speciale herdenkingsplaquette voor Andy Ploeg werd onthuld op de speeltuin in 2017:

Lees ook het in memoriam van Govert de Groot