STICHTING JACOBAHOF

HISTORIE

De Jacobastraatjes zijn gebouwd in 1882 door de coöperatieve vereniging Vooruit. De straten werden gerenoveerd in 1992 (project “Aanpak Jacobastraat”) en tegelijkertijd werd het achterliggende terrein samen met de bewoners ontwikkeld tot stadsboerderij De Jacobahof.

Het Abeesalade terrein 1992, voordat hier het Jacobahof werd aangelegd. (Fotograaf Joost Blasweiler).

De fabrieksbebouwing op het terrein van de huidige Jacobahof was vanaf 1974 in gebruik door de firma ABee. Na een grote brand in februari 1987 werd de bebouwing gesloopt. Het werd door de gemeente aangekocht en door een particulier gebruikt als parkeerterrein.

Aan de kant van de Hillegondastraat was nog lange tijd een autospuiterij en reparatiebedrijf gevestigd. Deze werd later door de gemeente opgekocht en dit terrein werd toegevoegd aan de Jacobahof.

In 1994 werd de Jacobahof geopend en werd in aanvang draaiend gehouden door de buurtbewoners zelf. Later is het beheer overgenomen door Wijkbeheer Schilderswijk en vanaf 2013 is het functioneel beheer in handen van de Haeghe Groep.

Bewoners van de Jacobastraatjes aan de slag met de Jacobahof in 1994 (Fotograaf Joost Blasweiler).